Ny som frivillig? - Sådan støtter vi vores frivillige

I Jakobskirken værdsætter vi, at mennesker som dig engagerer sig og er med til at skabe det gode fællesskab ved at være den du er og gennem det som du bidrager med. Frivillighed har altid været en del af Jakobskirkens DNA og vil blive ved med at være det.

Derfor støtter menighedsrådet, præsterne, medarbejderne og de frivillige hinanden ved at have en bevidst strategi og politik for det frivillige engagement. Hvordan får du et indblik i her, hvor du kan finde Jakobskirkens vision og den strategi og politik for frivillig-området, som menighedsrådet har arbejdet hen imod i gennem de sidste år.

Frivilligstrategien

Det brede og levende frivillige engagement i Jakobskirken er værdifuldt, fordi

    • det er medskabende for de meningsfulde sociale og kristne fællesskaber
    • mødet mellem deltagere og frivillige i kirkens aktiviteter er en mulighed for gensidigt at spejle sig i en anden, som finder mening i kirkefællesskabet
    • når vi er frivilligt engagerede, oplever vi det som sjovt, meningsfuldt, spændende og udviklende. Vi får selv noget ud af at være med i fællesskabet i ens aktivitet og i menigheden

Som frivillig bliver du godt modtaget, du bliver inddraget og lyttet til, og du har mulighed for at præge det du er engageret i. Du kan udvikle dine kompetencer og inspirere andre. Du skal kunne finde hjælp og skal ikke opleve at stå alene med en aktivitet.

Vi forventer, at alle i kirken - frivillige, medarbejdere og menighedsrådet selv - arbejder for den gode ramme omkring dig som frivillig. Vi arbejder sammen for Jakobskirkens vision .

Der er forskellige måder at være engageret på, alt efter tid og interesser. Nogen løser ad hoc-opgaver ved et enkelt arrangement. Nogen hjælper i længere tid med en aktivitet, som de godt kan lide. Nogen påtager sig ansvaret som kontaktperson for aktiviteten. Nogen involverer sig bredt og sidder f.eks. i udvalg eller i menighedsrådet. De fire typer af frivillige er blot eksempler og alle bidrager med noget værdifuldt.

Det centrale i frivilligstrategien er, at du som frivillig skal opleve at være værdsat og blive mødt.

Vil du læse hele strategien, kan du gøre det her .

Frivilligpolitikken

Frivilligpolitikken beskriver, hvordan vi i praksis understøtter det frivillige engagement i Jakobskirken og støtter dig, hvad enten du er erfaren eller ny som frivillig.

Det centrale i frivilligpolitikken er forventningsafstemningen mellem dig som frivillig og kirkemiljøet. Den sker ofte i en samtale mellem dig og kontaktpersonen for den aktivitet, som du er med i, eller i en samtale med frivilligkoordinatoren.

Du kan forvente at blive introduceret til både fællesskabet og opgaverne. Du bringer dine kompetencer i spil til glæde for dig selv og andre. Du bliver anerkendt for din indsats, og der bliver sagt tak.

Vi forventer, at du er medskaber af det åbne og positive fællesskab i Jakobskirken. Vi regner med at du løser dine opgaver og aftaler ansvarsfuldt, indenfor Jakobskirkens værdier og vision. Du respekterer tavshedspligten, der hvor den gælder.

I frivilligpolitikken finder du også en guide til, hvor og hvordan du kan få hjælp til aktiviteten som engagerer dig, og hvordan du kan inspirere andre og selv være med til at finde nye frivillige.

Kontaktpersonen for din aktivitet, frivilligudvalget og frivilligkoordinatoren(erne) har forskellige roller. De tilbyder dig sparring og tager initiativer, f.eks. til en årlig frivillig-event, hvor du får mulighed for at møde de andre frivillige i kirken. Du er som frivillig med på frivillig-listen. Din mening bliver hørt, og den indgår i den årlige evaluering af det frivillige engagement.

Vil du læse hele politikken kan du gøre det her .

Menighedsrådet, marts 2023

Evaluering af projektperioden

Den to-årige projektperiode 2021-2023 med fokus på frivillighed, samskabelse og og socialt entreprenørskab blev evalueret i marts 2023. Vil du læse evalueringen, finder du den her.