Menighedsplejens bestyrelse

Bestyrelsen 2023

Mogens Ohm Jensen, formand, moje@km.dk , tel. 61638122
Henrik Steen Christensen, næstformand og sekretær, hsc@munksoegaard.dk
Bjarne Juhl Hansen, kasserer, bjhansen07@gmail.com
Heidi Engholt Jensen, hodiie6@gmail.com
Finn Sode-Mogensen
Randi Rye, korshærspræst, rry@km.dk
Ruth Knudsen, suppleant

Kontakt menighedsplejen pr. e-mail:  menighedspleje@jakobskirken.dk

Årsmødet i Jakobskirkens Sociale Arbejde  blev holdt d. 14. maj 2023. Læs referatet her. Læs årsberetningen her.

Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 20. september 2023 kl. 10-12  i Jakobskirken.

Bestyrelsen 2023. Fra venstre: Mogens, Henrik, Randi, Asger, Finn, Bjarne, Daniella.
Heidi var ikke med, da foto blev taget. Daniella blev i januar 2023 ansat som natkirkepræst ved domkirken, og Bjarne er trådt ind på hendes plads i bestyrelsen, udpeget af menighedsrådet.
Ved årsmødet 14.5.2023 udtrådte Asger Jensen og Tine Bruun, og Ruth Knudsen trådte til som suppleant.