Kirkekunst

Altervæggen i Jakobskirken

Altervæggen

Jakobskirken er bygget af moderne materialer, hvor røde mursten og grå betondragere er fremherskende. Udsmykningen af altervæggen er af metal i sorte og gyldne farver. Dette materialevalg stemmer smukt overens med rummets helhed.

Midten af udsmykningen består af et kors. Gennem tiderne har den kristne menighed forestillet sig korset på mange forskellige måder. Skulpturens skaber, billedhuggeren Hein Heinsen, har med dette værk valgt at understrege torturinstrumentet - det kors Jesus døde på - ved hjælp af to meget kraftige grene, der ender i skarpe spidser; for korset er et henrettelsesredskab. De to andre grene på korset markeres med stiplede linier.

Trods sin lidt slørede form står korset klart midt i udsmykningen. Der er ikke gjort noget forsøg på at skjule eller forskønne ophængningen af korset på væggen. Det hænger på to knægte udført i almindeligt vinkeljern. Til venstre for korset er ophængt nogle metalblade. De hænger ikke i noget mønster, men som spredte for vinden. Nederst hænger de bevægede, krøllede og livfulde. Bladene nærmest korsets venstre arm er stive og næsten tømte for liv. Er bladene mon symbol på menneskelivets håbefulde begyndelse og dets afslutning?

Men udsmykningen indeholder også et forgyldt hjul. Et hjul løber rundt, og man skulle tro, at det er symbolet på gentagelsen, som man f.eks. møder i årets gang i naturen. Men sådan er det ikke, for hjulet er brudt af en uregelmæssighed i form af en grøn del i irret bronze. Cirklen er brudt af det forårsgrønne felt. Det nye liv spirer frem af det, som skete, da Kristus opstod påskemorgen. Kristi monogram består af et X (det græske khi, som er bogstavet "K") og et P (det græske rho, som er bogstavet "R"), altså de to første bogstaver i ordet "KRISTUS". Hjulet indeholder næsten alle bestanddele til Kristi monogram, men det er endnu ikke fuldendt. Jo, fuldendelsen er på vej, for den sidste del af monogrammet (buen på "P"'et) er nedkradset på murstensvæggen med kridt. Kristus kommer snart! Fuldendelsen er på vej!

Hein Heinsen har skabt et helstøbt kunstværk. Men man gør sig ikke færdig med det ved blot at beskue det en gang. Det skal ses igen og igen, og nye detaljer vil åbne sig.

'Stjernevinge' - kunst der involverer os

På indgangsvæggen hænger kirkens nyeste udsmykning, designet af Roskilde-kunstnerne Helle Hove og Iben Brøndum. 'Stjernevinge' forandrer sig, hver gang et menneske bliver døbt i Jakobskirken og en ny stjerne hænges op. Det interaktive kunstværk kan du læse om her.