KFUM-Spejdere i Søndre Sogn

KFUM-Spejderne Roskilde Gruppe repræsenterer en livsstil, hvor kristendom, friluftsliv, samvær, frivillighed, selvstændighed, medansvar, og engagement er bærende.

Roskilde Gruppe er blandt de største i Danmark og har en dejlig hytte ved Roskilde Ring.

Her har gruppen de bedste muligheder for at dyrke spejderarbejdet.

Roskilde Gruppe tilbyder aktiviteter for børn og unge fra 6-17 år i 4 forskellige enheder, med hvert deres arbejdsstof og mødedag.

I Roskilde Gruppe laver vi mange aktiviteter og fællesture på tværs af aldersgrænser, så de mindre kan lære af de større.

Gruppeleder: 
Marianne Toft, mobil: 40 13 60 38, mail: marianne.toft@gmail.com

Mødested: KFUM-Spejderne Roskilde Gruppe, Eriksvej 50 B, 4000 Roskilde

Se mere på: www.roskildegruppe.dk