Dåb

På folkekirken.dk kan du læse om, hvad dåb er for en tradition, hvordan en dåb foregår, og hvad faddernes rolle er.
Alle henvisninger er samlet nedenfor.

Har du ventet med dåb p.g.a. corona? Så inviterer vi dig til at overveje dåb nu, selv om dit barn er blevet for stort til dåbskjolen. Læs brevet fra Jakobskirken og se idékataloget med muligheder.

Ved ønske om dåb skal du henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted. I Jakobskirken har kirkekontoret tel. 46366535, email: roskildesoendre.sogn@km.dk (sikker forbindelse).        

Hvad sker der når et barn døbes?

Inden barnet er fyldt 6 måneder, skal det have et navn. Navnet skal bestå af et eller flere fornavne, eventuelt et mellemnavn, samt et efternavn. Find vejledning om navne på linket nedenfor.

Hvis barnet skal døbes, kan det ske de fleste søn- og helligdage i Jakobskirken, samt på nogle lørdage (efter aftale med præsten). Kontakt kirkekontoret for nærmere information.

Når dato for dåb er aftalt, skal forældrene bl.a. oplyse kirkekontoret om barnets navn, samt navn og adresse på 2-5 faddere. Dette gøres via linket til dåbsformularen nedenfor.

Medlemskab af folkekirken får man ikke automatisk, når man bliver født. Man bliver medlem ved dåben! Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives via linket til borger.dk nedenfor. Hvis forældrene ikke har NemId skal de kontakte  kirkekontoret i deres bopælssogn. Bopælssognet findes på www.sogn.dk.

Når barnet er døbt eller navngivet, sørger kordegnen for personregistreringen. Hvis barnet har bopæl i Danmark, vil  bopælskommunen i løbet af 2 ugers tid sende barnets gule sundhedskort.

Voksendåb

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, kontakt da en af Jakobskirkens præster. Som forberedelse til dåben mødes du med præsten og I taler dåben igennem og aftaler den forberedende dåbsundervisning ud fra individuelle ønsker og forudsætninger. Dåbsformularen for voksne udfyldes her, når dåbsdato er aftalt med præst eller kirkekontor.