Når nogen dør

Ved dødsfald melder sig naturligt en del spørgsmål. I langt de fleste tilfælde henvender de pårørende sig til en bedemand, som varetager de praktiske ting, herunder formidler kontakt til kordegn og præst.  

Under samtale med præsten vælges salmer og ritualet gennemgås, ligesom der naturligvis tales om afdøde.  

Umiddelbart efter dødsfaldet udfærdiger lægen en dødsattest, som skal afleveres til bedemanden sammen med afdødes:
- Dåbs- eller navneattest
- Sygesikringsbevis
- Evt. vielsesattest
- Evt. ægtefælles dåbs- eller navneattest  

Når borgere med bopæl i Roskilde Søndre sogn dør, har familien adgang til at holde højtideligheden i Jakobskirken eller i kapellet på Østre Kirkegård. Har familien tilknytning til en anden kirke, kan familien godt henvende sig og spørge, om højtideligheden kan holdes der.  

Hvis en person ikke er medlem af Folkekirken, vil man normalt tage det som udtryk for, at personen ikke ønsker at en præst fra Folkekirken skal medvirke ved ens bisættelse/begravelse. Højtideligheden vil så oftest holdes i kapellet.

I månederne efter dødsfaldet kan der vise sig behov for yderligere samtaler med præsten eller at være med i en sorggruppe. Man er velkommen til at kontakte præsten igen eller henvende sig til en af sorggrupperne i Roskilde. Læs mere om sorggrupper nedenfor.