Mødestedet for unge der har mistet forælder eller søskende

 

De frivillige i projektet:
Jesper Jensen
Marianne Hjortshøj
Søren Egemar Knudsen

Alle frivillige har mange års erfaring fra børne- og
ungdomsarbejde i FDF og Det Danske
Spejderkorps.

 

 

 

Mødestedet er en del af det sociale
arbejde ved Jakobskirken.
Mødestedet er åben for alle uanset religiøst og
politisk ståsted.

 

Formål
Mødestedets formål er at danne relationer mellem dig og de øvrige deltagere,
således at deltagerne bliver i stand til at være hinandens støtte- og
kontaktpersoner, når der opstår behov for at drøfte spørgsmål, udveksle
erfaringer eller når man har behov for støtte i en svær situation.

Målgruppe
Netværkets målgruppe er unge i alderen (ca.) 15 – 24 år, der har mistet en
forælder, en søster eller en bror.

Hvor & Hvornår
Vi mødes hver anden mandag i lige uger kl. 17.00 – 20.00 i Jakobskirken,
Astersvej 11, 4000 Roskilde. I 2024 mødes vi første gang mandag den 29.
april 2024.
Der er mulighed for ankomst fra kl. 16.45, hvor man kan drikke en kop
the/kaffe/saft.

Første gang
Inden du møder op første gang, bedes du skrive en mail til Søren på
egemar.knudsen@gmail.com, hvor du melder din ankomst af hensyn til
indkøb.

Hvordan foregår et møde?
De voksne frivillige har indkøbt råvarer til en to-retters menu, som vi
tilbereder i fællesskab opdelt i mindre grupper.

Ca. kl. 17.00 tilbereder vi i fællesskab vores aftensmad

Ca. kl. 18.00 spiser vi vores tilberedte mad i fællesskab.

Ca. kl. 19.00 – 20.00 har vi i fællesskab planlagt en fælles social aktivitet.
Det kan være et spil besserwisser, en kort film, en fysisk udfordring eller
hvad opfindsomheden og lysten rækker til.


Vi er ikke en sorggruppe
De voksne frivillige er ikke uddannede som terapeuter eller behandlere,
men de har hver især en menneskelig og faglig baggrund, der gør, at de
på bedste vis vil og kan bidrage positivt til gruppen.
Der vil ikke være professionelle psykologer, sorgterapeuter,
psykoterapeuter m.fl. tilknyttet, da det er netværksdannelsen, der skal
fremmes.

Hvis du selv – eller dine pårørende – skønner, at du har behov for
professionel hjælp skal du søge dette andetsteds. Har du behov for
professionel hjælp udelukker dette dog ikke din deltagelse.

Pris
Det koster 30 kr. pr. gang at deltage. Det dækker nogle af de
omkostninger, vi har til indkøb af mad og forplejning i øvrigt. Beløbet
betales via MobilePay, når vi mødes.


Afbud
Har du sagt ”Ja” – så regner vi med dig. Derfor skal du give os besked,
hvis du bliver forhindret i at komme. De andre deltagere er afhængig af
dit fremmøde, så meld kun afbud, hvis du virkelig er for syg til at
komme.


Information i øvrigt
Du er velkommen til at kontakte Søren på egemar.knudsen@gmail.com
eller mobiltlf. 60 73 64 51, hvis du har spørgsmål.

Hent folderen om Mødestedet