Indsamlinger

Jakobskirkens indsamlinger (kollekter) spiller på fire strenge:

  • ​det globale
  • det lokale
  • hjertesager
  • akutte indsamlinger.

Udbredelsen af evangeliet og praktisk næstekærlighed støttes økonomisk gennem dine og andres frivillige gaver. 
En indsamling løber over tre måneder og involverer alle aldersgrupper i kirken.

Der samles ind ved søndagsgudstjenesterne og gennem kreative idéer fra konfirmanderne, Seniorklubben, Nørklecaféen, gospelkoret m.fl. Vi motivierer gennem medinddragelse, og højt informationsniveau om det, som indsamlingen gavner.

Gennem MobilePay, netbank og indsamlingsbøsser er det enkelt at støtte det gode formål.

Igangværende indsamling:

 

JAKOBSKIRKENS INDSAMLINGER I 2023

Oktober-december samler vi ind til Jakobskirkens Sociale Arbejde (også kaldet Menighedsplejen).
Indsamlingen går først og fremmest til julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier og dårligt stillede enlige ældre; men Jakobskirkens Sociale Arbejde støtter også andre formål i sognet, f.eks. sommerudflugt for børnefamilier og hælp til konfirmation. Læs mere her.

JAKOBSKIRKENS INDSAMLINGER I 2024

Januar-marts samler vi ind til SOS Børnebyerne.
Læs mere her.

April-juni samler vi ind til Roskilde Domprovstis indsamling til den danske kirke i Thailand.
I samarbejde med den danske ambassade i Bangkok støtter, rådgiver og hjælper kirken danskere og deres familier, som kommer ud for problemer i Thailand i form af sygdom, dødsfald, ulykker, ensomhed eller fængsling. Læs mere i folderen her.

Juli-september samler vi ind til Kafe Klaus.
Varmestuen i Roskilde drives af Kirken Korshær og støtter hjemløse og socialt udsatte mennesker. Læs mere her.

Oktober-december samler vi ind til Jakobskirkens Sociale Arbejde (også kaldet Menighedsplejen).
Indsamlingen går først og fremmest til julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier og dårligt stillede enlige ældre; men Jakobskirkens Sociale Arbejde støtter også andre formål i sognet, f.eks. sommerudflugt for børnefamilier og hælp til konfirmation. Læs mere her.


JAKOBSKIRKENS SOCIALE ARBEJDE (MENIGHEDSPLEJEN) 
- har sin egen indsamlingsbøsse i kirken og kan støttes hele året. Der kan indbetales gavebeløb på MobilePay og netbank
Læs mere om Jakobskirkens Sociale Arbejde her

 

HJERTESAGER
På udvalgte søn- og helligdage samles ind til bestemte kirkelige og humanitære organisationer:

  • Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab (lovbefalet indsamling)
  • 2. søndag i marts: Folkekirkens Nødhjælp (sogneindsamlingen)
  • Konfirmationerne: Konfirmanderne bestemmer sammen med præsten, hvad der samles ind til
  • Påskedag:  KFUM og KFUK i Danmark
  • Høstgudstjeneste: Både kollekt, auktion, frokost m.m. tilgår et projekt som er valgt af præsten og godkendt af menighedsrådets forperson.
  • Lillejuleaften, juleaften, juledag, 2. juledag og julesøndag: SOS Børnebyerne

 

AKUTTE INDSAMLINGER
Ved naturkatastrofer og andre pludseligt opståede formål. Menighedsrådets forperson træffer på opfordring beslutning om, at der ved søndagens gudstjeneste kan samles ind til akutte formål i forbindelse med naturkatastrofer, flygtningesituationen o.lign.