Indsamlinger

Jakobskirkens indsamlinger (kollekter) spiller på fire strenge:

  • ​det globale
  • det lokale
  • hjertesager
  • akutte indsamlinger.

Udbredelsen af evangeliet og praktisk næstekærlighed støttes økonomisk gennem dine og andres frivillige gaver. 
En indsamling løber over tre måneder og involverer alle aldersgrupper i kirken.

Der samles ind ved søndagsgudstjenesterne og gennem kreative idéer fra konfirmanderne, Seniorklubben, Nørklecaféen, gospelkoret m.fl. Vi motivierer gennem medinddragelse, og højt informationsniveau om det, som indsamlingen gavner.

Gennem MobilePay, netbank og indsamlingsbøsser er det enkelt at støtte det gode formål.

Igangværende indsamling:

 

JAKOBSKIRKENS INDSAMLINGER I 2023 :

Januar-marts er indsamlingsprojektet Folkekirkens Nødhjælp, som også lægger op til Landsindsamlingen den 12. marts . 

April-juni  er indsamlingsprojektet Kirkens Korshær, som driver varmestuen Kafé Klaus i Roskilde og støtter hjemløse og socialt udsatte mennesker. Læs mere her.

Juli-september er indsamlingsprojektet Roskilde Domprovstis indsamling til den danske kirke i Thailand.
I samarbejde med den danske ambassade i Bangkok støtter, rådgiver og hjælper kirken danskere og deres familier, som kommer ud for problemer i Thailand i form af sygdom, dødsfald, ulykker, ensomhed eller fængsling. Læs mere i folderen her.

Oktober-december er indsamlingsprojektet - Julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier og dårligt stillede enlige ældre foranlediget af Jakobskirkens Sociale Arbejde.


JAKOBSKIRKENS SOCIALE ARBEJDE (MENIGHEDSPLEJEN) 
- har sin egen indsamlingsbøsse i kirken og kan støttes hele året. Der kan indbetales gavebeløb på MobilePay og netbankLæs mere om Jakobskirkens Sociale Arbejde her

 

HJERTESAGER
På udvalgte søn- og helligdage samles ind til bestemte kirkelige og humanitære organisationer:

  • Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab (lovbefalet indsamling)
  • 2. søndag i marts: Folkekirkens Nødhjælp (sogneindsamlingen)
  • Konfirmationerne: Konfirmanderne bestemmer sammen med præsten, hvad der samles ind til
  • Påskedag:  KFUM og KFUK i Danmark
  • Lillejuleaften, juleaften, juledag, 2. juledag og julesøndag: SOS Børnebyerne

 

AKUTTE INDSAMLINGER
Ved naturkatastrofer og andre pludseligt opståede formål. Menighedsrådets formand træffer på opfordring beslutning om, at der ved søndagens gudstjeneste kan samles ind til akutte formål i forbindelse med naturkatastrofer, flygtningesituationen o.lign.