På Herrens Mark

Fire søndage om året – to forår og to efterår – har fire sogne på skift “stafetten” og arrangerer en vandring med et særligt tema på ca. 6-8 km et smukt sted i lokalområdet.

Pilgrimsvandring på Herrens Mark skal ses som en mulighed for at kombinere fysisk udfoldelse med en eftertænksom vandring over et angivet tema. Det er således ikke en almindelig spadseretur, men en vandring med et kirkeligt og åndeligt fokus under Guds åbne himmel.

Ved vandringen vil der være en særlig opmærksomhed på skaberværket som en kilde til forundring, glæde og taknemmelighed. Det forventes, at alle deltagere i vandringerne har en kondition, der i roligt tempo kan klare de fysiske udfordringer.

Det er samtidig tanken, at interesserede i sognet sammen med interesserede fra andre af provstiets sogne under vandringerne får lejlighed til at møde hinanden og se nogle af de skønne steder, vi har i provstiet.

Se folderen