Kirkehøjskole

Kirkelige retninger

Fra Tidehverv til Indre Mission - i efteråret vil Kirkehøjskolen besøge en række af de kirkelige retninger og deres udlægning af kristendommen, fra 1800-tallet til i dag.

Hent folderen her (eller i våbenhuset)

Praktiske oplysninger:

Alle gange er fra kl. 9.00 til senest kl. 12.00. Fra kl. 8:45 vil der være kaffe og brød.

NB vi beder om, at man venter, indtil der bliver givet grønt lys fra personalet (de vil naturligvis gerne have alt klart, inden vi begynder).

Da vi skal rundt i provstiets sognegårde, opfordrer vi til, at man arrangerer samkørsel.

Tilmelding og betaling foretages samtidig via et skema på provstiets hjemmeside: www.roskildedomprovsti.dk efter først-til-mølle-princippet - inden 8-8-2023

OBS: Der kan kun tilmeldes 75 personer elektronisk, herefter lukkes muligheden for tilmelding

Deltagergebyr:
Prisen er kr. 300 pr. deltager og gælder for hele forløbet (4 gange) – tilmelding til enkelte foredrag er ikke muligt.

Har man kun mulighed for at betale kontant, kan betaling undtagelsesvis ske den første højskoledag. I så fald tilmelder man sig personligt på provstikontoret eller per mail til Ulla Christensen på: ullachr@mail.tele.dk / evt. tlf. 2427 3080.

Kirkehøjskoleudvalget består af: Jes Nysten, Jens Arendt, Ulla Christensen, Jørgen Gybel, Stig Kastberg, Ole Rötzler Møller, Mette Munk Bie, Kristian Gylling, Anne Binzer

   Kirkehøjskole