Konfirmationsdato & undervisere

Tilbage til hovedsiden om konfirmander

Konfirmation i Jakobskirken:
Konfirmationsdatoer og undervisere 2023-2025
 

Til dig, der går i 6. klasse, og dine forældre :-)
Der holdes info-møder for de kommende konfirmander torsdag d. 13. april 2023 og torsdag d. 1. juni 2023 - se hvad tid du skal komme her
Præsterne har sendt en indbydelse ud til hjemmene med link til tilmelding og indbydelse til info-møde. Brevet er sendt ud på Aula via Østervangsskolen og Hedegårdenes Skole sidst i marts måned. Elever i den kommende musiktalentklasse på Østervangsskolen og elever på Heldagsskolen Skovhuset får brevet midt i maj måned.
Kontakt gerne præsterne, hvis der er spørgsmål - eller se denne infovideo fra sidste år.

Sognepræsterne Mogens Ohm Jensen og Lars Lausten Mortensen tilrettelægger undervisningen i fællesskab. Hvem der f.eks. underviser konfirmanderne fra Hedegårdenes Skole, aftales til august, men alle konfirmander møder begge præster undervejs i forløbet.
Den unge går så vidt muligt til præst hos den præst, der skal konfirmere ham/hende. En del af undervisningen, f.eks. overnatning i kirken, ekskursioner og workshops er fælles for alle konfirmanderne.

Om der bliver en, to eller tre konfirmationsgudstjenester den samme dag afhænger af, hvor mange konfirmander som skal konfirmeres. Typisk fejres konfirmation kl. 10 og 12 om lørdagen og kl. 9.30 og 11.30 om søndagen, eller én samlet konfirmation kl. 10.30, eller som tre konfirmationer kl. 9, kl. 11 og kl. 13. Klokkeslættet afklares sammen med familierne i løbet af januar måned.

I Jakobskirken har vi erfaring med, at et max. på 16 konfirmander ved samme gudstjeneste giver plads til de mange gæster, som gerne vil opleve den festlige dag. Hvis der ikke er corona-pandemier, er der normalt ikke begrænsninger på, hvor mange gæster familien må invitere med i kirke. 

Vedr. musiktalentklassen på Østervangsskolen - se nedenfor!


2024

Lørdag d. 20. april 2024 konfirmation af unge fra Hedegårdenes Skole, Heldagsskolen Skovhuset og øvrige skoler

Søndag d. 21. april 2024 konfirmation af unge fra Østervangsskolen


2025

Lørdag d. 26. april 2025 konfirmation af unge fra Østervangsskolen

Søndag d. 27. april 2025 konfirmation af unge fra Hedegårdenes Skole og øvrige skoler

 

Særligt omkring elever i musiktalentklassen 7.M på Østervangsskolen: optagelse på musiklinjen sker i maj måned 2023, sidst i 6. klasse. Info-brev fra Jakobskirken til alle kommende elever i 7.M vil blive sendt ud af skolesekretæren midt i maj måned, med link til tilmelding, infovideo og indbydelse til et info-møde tirsdag d. 23. maj kl. 17.15 i Jakobskirken. Kontakt gerne præsterne, hvis der er spørgsmål.
Er man allerede elev på Østervangsskolen og skifter til 7.M, kan man regne med at fastholde den allerede kendte konfirmationsdato. Øvrige elever fordeles på hold og konfirmationsdato efter, hvor der er plads. Besked vedr. konfirmationsdato i Jakobskirken afklares forhåbentlig inden sommerferien, når tilmeldingerne er i hus. Konfirmander i 7.M kan også godt blive konfirmeret i ens lokale sognekirke på den dato, som familien har kendt længe, sammen med de gamle klassekammerater.

Unge med særlige behov : Skovhuset og Lysholmskolen. Se datoer her.

Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål

Sognepræsten besvarer gerne spørgsmål:
Mogens Ohm Jensen, tel. 61 63 81 22, e-mail: moje@km.dk 
Lars Lausten Mortensen, 50 56 11 35, e-mail: llm@km.dk