Informationsmøde for kommende konfirmander

Tilbage til hovedsiden om konfirmander

Info-møde for dig, som går i 6. klasse, og for dine forældre/værge. Mødet holdes i Jakobskirken - skolevis. I dukker bare op og skal ikke tilmelde jer særskilt til info-mødet. Info-mødet varer ca. 45 min.

Onsdag d. 3. april 2024:
Kl. 16.30 Hedegårdenes Skole 6.A og 6.B og andre skoler
Kl. 17.30 Østervangsskolen 6.A og 6.B

Torsdag d. 23. maj 2024:
Kl. 16.30 Heldagsskolen Skovhuset 6. kl.
Kl. 17.15 Østervangsskolen kommende 7.M, musiktalentklassen. Øvrige elever fra Østervangsskolen og Hedegårdenes Skole er også velkomne, hvis I ikke deltog i det første infomøde.

I marts måned 2024 vil du og dine forældre få brev fra præsterne med indbydelse til info-mødet og link til tilmeldingen. Brevet sendes ud på Aula via skolesekretærerne på de to folkeskoler, og du får det også med hjem som print. I maj måned vil familier med elever i den kommende musiktalentklasse på Østervangsskolen og elever på Heldagsskolen Skovhuset få brev.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mogens, sognepræst, tel. 61638122, moje@km.dk.

Brev til dig, som går i 6. klasse og overvejer at gå til præst:
Se brevet til kommende konfirmander her
eller se den korte video her (6 min.).

I skoleskemaet bliver der afsat tid til, at du kan gå til præst.
Folkekirkens undervisning er åben for alle. Du kan godt deltage, selv om du er i tvivl og endnu ikke har besluttet, om du vil konfirmeres.
Du kan også deltage, hvis du ikke er døbt. Hvis du til slut ønsker at blive konfirmeret, skal du sammen med dine forældre overveje, hvornår I ønsker, at din dåb finder sted. Det aftales med præsten inden konfirmationen.