Sygehuspræsten

Alle patienter og pårørende kan henvende sig til sygehuspræsten uanset medlemskab af Folkekirken og religiøs overbevisning. Man kan kontakte præsten direkte eller gennem personalet.

Sygehuspræsten kan kontaktes til personlige samtaler. I forbindelse med sygdom og krise opstår mange tanker, som man kan have brug for at tale med et andet menneske om. Her er sygehuspræsten en mulighed. En samtale med præsten er fortrolig, og præsten har tavshedspligt.

Sygehuspræsten kan tilkaldes, hvis der er behov for nadver, dåb, vielse, andagt eller at synge en salme. Sygehuspræsten kan formidle kontakt til egen præst. Ethvert medlem af folkekirken har ret til at få besøg af egen sognepræst, og personalet hjælper gerne med at formidle kontakten til patientens egen præst, hvis ikke familien kan hjælpe med det. Det gælder også for patienter fra andre trossamfund.

 

Sygehuspræsten på Roskilde Sygehus

Sygehuspræsten holder i samarbejde med afdelingens personale jævnligt gudstjenester og andre arrangementer på sygehuset.

Blandt sygehuspræstens opgaver er også undervisning og supervision af personale.

Sygehuspræsten indgår i beredskabet i krisesituationer og ved katastrofer.

 

Katrine Louise Raun

Kontakt

Sygehuspræsten kan træffes telefonisk eller på kontoret mandag til torsdag i dagtimerne og kan derudover tilkaldes. Dog ikke fredag, som er fridag.

Sygehuspræst Katrine Louise Raun træffes på telefon 30 32 32 99 eller på mail: karau@regionsjaelland.dk

Sygehuspræstens kontor ligger ved Roskilde Sygehus indgang 9, ved Ny Østergade lige overfor Roskilde Station.