Få indflydelse

Menighedsrådsvalg 2024

I år er der valg til menighedsrådene i hele Danmark. Alle medlemmer af folkekirken i sognet kan møde op og stemme eller selv stille op. Det foregår til valgforsamlingen den 17. september. Den 14. maj afholdes et orienteringsmøde kl. 19, hvor det siddende menighedsråd fortæller om valget her i sognet.
Se datoer for orienteringsmøder og valgforsamling nedenfor. I Jakobskirken har vi valgt at valget i 2024 gælder for en 2-årig periode, så der bliver valg igen i 2026

Hvad laver dit menighedsråd

Menighedsrådet holder møde hver måned, hvor der arbejdes med aktuelle emner om kirkens liv. Menighedsrådet har ansvaret for både kirkens aktiviteter, bygninger, ansatte (bortset fra præsterne) og økonomi. Menighedsrådet forvalter et budget på cirka 5 millioner om året, som dækker alle disse områder (præsternes løn er ikke en del af det). De aktiviteter der især arbejdes med i disse år, er involvering af flere frivillige i kirkens arbejde. Lige nu har vi slået en stilling som frivilligkoordinator op, som skal styrke og koordinere det frivillige arbejde i Jakobskirken.

I menighedsrådet arbejder medlemmerne med de emner der interesserer dem mest: Kirkens kunst, bygninger, gudstjenesteformer og liturgi, personale, økonomi, aktiviteter. I menighedsrådets arbejde er det også muligt at arbejde på tværs af organsationer og etablere samarbejde med andre kirker. Det er også menighedsrådet, som indstiller nye præster til ansættelse. 

 

 

 

 

Menighedsrådet valgte allerede i 2019 at ansatte en administrativ leder i Jakobskirken, for at lette menighedsrådets arbejde med den daglige arbejdsgiverfunktion og økonomistyring. Dette har lettet menighedsrådet for administrative byrder.  

Hils på menighedsrådet

Orienteringsmødet den 14. maj er for alle interesserede, der vil vide mere om, hvad der sker i vores kirke. Vi håber at hilse på mange af jer og glæder os til at drøfte kirkens retning og menighedsrådsarbejdet.

Er du blevet nysgerrig på hvem der sidder dit menighedsråd? Vil du vide mere om hvad der foregår i din kirke? Måske har du lyst til at engagere dig i en aktivitet og møde nogle af de mange andre frivillige rundt om kirken? Tag meget gerne kontakt til Else-Marie Nielsen, else-marie@jakobskirken.dk. Du er også velkommen på næste menighedsrådsmøde. Møderne er offentlige og der er mulighed for spørgetid.

Se mødedatoer her.